ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เฟรช โปรดิวส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เฟรช โปรดิวส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-016-07062562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105545080243
อีเมล์ : skytexds@cscoms.com
เว็บไซต์ : https://skytexthailand.com/

เข้าชม 397 ครั้ง

เฟรช โปรดิวส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 188 ซอย พัฒนาการ 29 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02 035 1583
อีเมล์ : skytexds@cscoms.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 159 จำนวน 2,227 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,227 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 159 หมู่ 4 ตำบล ดอนกรวย อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี 70130

Tel : 095-697-9936 Email : skytexds@cscoms.com latitude : 563034.471817 longitude : 1475105.908602
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.40 ม. ยาว : 10.69 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 57.70 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 415.00
คิดเป็นความจุ : 115.34 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.40 ม. ยาว : 10.69 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 57.70 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 115.40 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.40 ม. ยาว : 10.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 220.32 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 440.64 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.61 ม. ยาว : 10.79 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 49.74 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 99.48 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 4.61 ม. ยาว : 10.79 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 49.74 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 99.48 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 7.79 ม. ยาว : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 46.74 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 93.48 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 7.52 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 180.48 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 360.96 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 144.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 288.00 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.69 ม. ยาว : 8.87 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 103.69 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 746.00
คิดเป็นความจุ : 207.38 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.69 ม. ยาว : 8.87 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 103.69 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 207.38 ตัน
ความสูง : 7.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : -20
โครงสร้างห้องเย็น : เมทัลชีทผสมด้วยโฟม

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 9.31 ม. ยาว : 10.69 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 99.48 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 701.00
คิดเป็นความจุ : 198.96 ตัน
ความสูง : 7.05 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 200.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 9.31 ม. ยาว : 7.32 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 68.15 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 7.05 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 100.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 9.31 ม. ยาว : 8.37 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 77.95 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 7.05 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 100.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 6.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 6.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 4.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 36.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
ความสูง : 4.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : -40
โครงสร้างห้องเย็น :
กำลังการผลิต : 6.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 4.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ