ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เค.พี. (จอมทอง)

ชื่อผู้ประกอบการ : เค.พี. (จอมทอง)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-018.1-23072562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0505550004505
อีเมล์ : kpj.2556@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.kpagro.co.th/kp-jomtong.html

เข้าชม 499 ครั้ง

เค.พี. (จอมทอง)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 202 หมู่ 5 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 053-141102-3 โทรสาร : 053-141108
โทรศัพท์มือถือ : 086 - 4287583

บริษัท เค.พี. (จอมทอง) จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ให้บริการลดความชื้นสินค้าทางการเกษตร

สำนักงานสาขา 00002

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 279 หมู่ 5 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 086-4287583 โทรสาร : 053-032082

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 279 จำนวน 6,120 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 6,120 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 279 หมู่ 5 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 50240

Tel : 086-4287583 Email : latitude : 18.237326 longitude : 98.609794
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 270.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,350.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 15 อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีต ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 มีนาคม 2562
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 270.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,350.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 15 อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีต ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 มีนาคม 2562
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 270.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,350.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 15 อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีต ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 มีนาคม 2562
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 270.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,350.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 15 อุณหภูมิต่ำสุด : -5
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีต ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 มีนาคม 2562
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 24.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 144.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 720.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 15 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีต ผนังบุฉนวนกันความร้อน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 18 มีนาคม 2562
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

สำนักงานสาขา 00001

ประเภทสำนักงาน : สาขา
ที่ตั้ง : 84 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5358-1401-2 โทรสาร : 0-5358-1403
โทรศัพท์มือถือ : 087-5438715,053-582581 (คุณจุไรวรรณ มณีสาร)
อีเมล์ : juraiwan2001@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 84 จำนวน 1,416 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,536 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 84 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000

Tel : 0-5358-1401-2 Email : juraiwan2001@gmail.com latitude : 18.5884979 longitude : 99.03931
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 480.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างหลังคาทำด้วยเหล็ก มุงเมทัลชีท มีตะแกรงป้องกันสัตว์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 สิงหาคม 2561
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 22.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 330.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 264.00 ตัน
ความสูง : 8.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -5 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างหลังคาทำด้วยเหล็ก มุงเมทัลชีท มีตะแกรงป้องกันสัตว์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 สิงหาคม 2561
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 192.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : -15
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างหลังคาทำด้วยเหล็ก มุงเมทัลชีท มีตะแกรงป้องกันสัตว์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 สิงหาคม 2561
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 40.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 810.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 480.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -15
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างหลังคาทำด้วยเหล็ก มุงเมทัลชีท มีตะแกรงป้องกันสัตว์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 สิงหาคม 2561
ประเภทการได้มา : ซื้อ

พื้นที่ห้อง ((14*15)+(20*30))*6.5 ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก 800 kg/ตรม.

ห้องอบพืชผลทางการเกษตร

อัตราค่าบริการ : บาท

บริการอบลดความชื้นพืชผลทางการเกษตร


ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

อัตราค่าบริการ : บาท

บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์


บริการด้านวิศวกรรม

อัตราค่าบริการ : บาท
บริการงานออกแบบ, สร้าง และทำระบบ เกี่ยวกับการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรโดยการลดความชื้น อาทิเช่น ยาสูบ ลำไย ข้าวโพด และพริก อาศัยหลักการอบพืชผลทางการเกษตรโดยใช้ความร้อนรวมศูนย์ วิศวกรที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เป็นผู้ควบคุมในการผลิตเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรมีความปลอดภัยสูงสุด เมื่อนำไปใช้งานจริง


ISO 9001 : 2008

ระบบประกันคุณภาพและการบริหารกระบวนการต่าง ๆ