ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

วัน เวิลด์ คาร์โก้

ชื่อผู้ประกอบการ : วัน เวิลด์ คาร์โก้
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-001-06012563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105528037009
อีเมล์ : atthaphol.bo@ctibkk.com

เข้าชม 535 ครั้ง

วัน เวิลด์ คาร์ โก้

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 191/2 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนน รัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-2580060 โทรสาร : 02-2592396

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 36/12 จำนวน 6,300 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 6,300 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 36/12 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210

Tel : 02-9735152-7 Email : atthaphol.bo@ctibkk.com latitude : 13.8938251 longitude : 100.5893026
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 16.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 2 ปี