ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

สยาม ไอซ์

ชื่อผู้ประกอบการ : สยาม ไอซ์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-024-29102562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105551050181
อีเมล์ : benjarat@sipco.co.th

เข้าชม 562 ครั้ง

สยาม ไอซ์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 555/44 อาคารเอสเอส พี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-711-5151 โทรสาร : 02-711-5152
อีเมล์ : benjarat@sipco.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 55/2 จำนวน 5,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 5,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 55/2 หมู่ 5 ถนน หมายเลข 3143 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง 21120

Tel : 038-026-806 Email : latitude : 12.47169 longitude : 101.14496
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 840.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 1,249.92 ตัน
ความสูง : 9.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18.00 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก และ SIPCW - 1000 SERIES

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การเช่ามีกำหนดระยะเวลา 25 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 840.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,249.92 ตัน
ความสูง : 9.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก และ SIPCW - 1000 SERIES

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การเช่ามีกำหนดระยะเวลา 25 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 840.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 1,249.92 ตัน
ความสูง : 9.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก และ SIPCW - 1000 SERIES

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การเช่ามีกำหนดระยะเวลา 25 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.49 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 840.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00
คิดเป็นความจุ : 1,249.92 ตัน
ความสูง : 9.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก และ SIPCW - 1000 SERIES

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การเช่ามีกำหนดระยะเวลา 25 ปี