ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอเซีย โกลเด้น ไรซ์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอเซีย โกลเด้น ไรซ์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-020-04122562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115542000168
อีเมล์ : sales@asiagoldenrice.com
เว็บไซต์ : https://www.asiagoldenrice.com/

เข้าชม 740 ครั้ง

เอเซีย โกลเด้น ไรซ์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 54-55 หมู่ 8 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-533-355-7 โทรสาร : 038-533-358

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 55 จำนวน 47,250 ตัน
 
เลขที่ 88 จำนวน 95,904 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 143,154 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 55 หมู่ 8 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

Tel : 038-533-355-7 Email : latitude : 13.5308270 longitude : 100.9962720
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 31.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 สิงหาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 140.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 63.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 31,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 สิงหาคม 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

2 ที่ตั้งคลัง 88 หมู่ 8 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบล ท่าสะอ้าน อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

Tel : 038-533-335-7 Email : latitude : 13.5308270 longitude : 100.9962720
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 57.34 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,587.20 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 51.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 เมษายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,184.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 46.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,328.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 เมษายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,184.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 46.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,328.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 เมษายน 2563
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,184.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 46.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,328.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 เมษายน 2552
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง