ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-018-21112562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548154442
อีเมล์ : info@suzuyo.co.th; jantana.n@susuyo.co.th
เว็บไซต์ : https://www.suzuyo.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/suzuyogroup/

เข้าชม 882 ครั้งซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 2922/260 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 21 หมู่ - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 027-165 380 โทรสาร : 027-165 280 , 027-165 387
อีเมล์ : info@suzuyo.co.th , jantana.n@susuyo.co.th

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายทาคาชิ ซากุไร กรรมการผู้มีอำนาจการกระทำแทนบริษัท
สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 88/53 จำนวน 6,600 ตัน
 
เลขที่ 88/72-74 จำนวน 9,450 ตัน
 
เลขที่ 888/11 จำนวน 43,500 ตัน
 
เลขที่ 888/9 จำนวน 42,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 101,550 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 88/72-74 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน บางนา-ตราด (กม.39) ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 038-134 343 , 02-7165380 Email : jantana.n@susuyo.co.th , info@suzuyo.co.th latitude : 13.5680293 longitude : 100.9448934
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,050.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,150.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,050.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,150.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,050.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,150.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

2 ที่ตั้งคลัง 88/53 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย 3 ถนน บางนา-ตราด (กม.39) ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 038-134 343 , 02-7165380 Email : jantana.n@susuyo.co.th , info@suzuyo.co.th latitude : 13.573345 longitude : 100.947729
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 55.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

3 ที่ตั้งคลัง 888/9 หมู่ 12 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-196-9555-9 Email : ่jantana.n@suzuyo.co.th , info@suzuyo.co.th latitude : 13.139179 longitude : 100.941514
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 100.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 42,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 7 ปี

4 ที่ตั้งคลัง 888/11 หมู่ 12 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-196-9555-9 Email : jantana.n@susuyo.co.th , info@suzuyo.co.th latitude : 13.109179 longitude : 100.941514
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 58.00 ม. ยาว : 150.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 43,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี