ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-015-15102562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115553003155
อีเมล์ : pricing-team@gelogs.co.th
เว็บไซต์ : http://www.gelogs.co.th/index.php

เข้าชม 1,065 ครั้ง

แกรนด์ เอ็มโพเรี่ยม โลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 15/3 หมู่ 7 ซอย วัดสลุต ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3165583-4
อีเมล์ : pricing-team@gelogs.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 666/1 จำนวน 6,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 6,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 666/1 หมู่ 9 ถนน บางนา-ตราด ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 063-5255269 Email : latitude : 13.599479 longitude : 100.766338
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท อัครวิชัย พัฒนา จำกัด

สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี