ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นาสาครห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : นาสาครห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-027-04122562
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205558007433

เข้าชม 317 ครั้ง

นาสาครห้องเย็น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 44/1,44/4 หมู่ 3 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 08 9836 2746

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 44/1,44/4 จำนวน 6,500 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 6,500 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 44/1,44/4 หมู่ 3 ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 08 9836 2746 Email : latitude : 13.58486 longitude : 100.29398
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 375.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 28.00
คิดเป็นความจุ : 1,500.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 พฤษภาคม 2545
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 375.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,500.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 พฤษภาคม 2545
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 375.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,500.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 พฤษภาคม 2545
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 25.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 28 พฤษภาคม 2545
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง