ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ปุญญรักษ์ พัฒนา

ชื่อผู้ประกอบการ : ปุญญรักษ์ พัฒนา
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-004-19032563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105550120363

เข้าชม 852 ครั้ง

ปุญญรักษ์ พัฒนา

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 5 ซอย อุดมสุข 34 ถนน อุดมสุข แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02 749 5877-301
โทรศัพท์มือถือ : 081-8752406

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 848 จำนวน 12,801 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 12,801 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 848 หมู่ 3 ถนน นิคมบางปู ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 02-324 0321-23 Email : latitude : 13.540803 longitude : 100.672649
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,940.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 28.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,345.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 มกราคม 2563
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 36.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,152.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,456.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 31 มกราคม 2563
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง