ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โตโย โซโกะ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : โตโย โซโกะ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-002-07022563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205558031288
อีเมล์ : nart@-logistics.co.th
เว็บไซต์ : http://www.toyo-logistics.co.jp/co_group.html

เข้าชม 655 ครั้ง

โตโย โซโกะ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 509/5 หมู่ 3 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 033 009 966-9 โทรสาร : 033 009 969
อีเมล์ : nart@-logistics.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 509/5 จำนวน 19,500 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 19,500 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 509/5 หมู่ 3 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 033 009 966-9 Email : nart@toyo-logistics.co.th latitude : 13.131437 longitude : 101.013653
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 65.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 97.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 กรกฏาคม 2557
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง