ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ห้องเย็น โคราช

ชื่อผู้ประกอบการ : ห้องเย็น โคราช
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-002-18052563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115561009795
อีเมล์ : koratcold.mkt@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.koratcoldstorage.com/index.html
Facebook : https://www.facebook.com/ห้องเย็นโคราช-Korat-Cold-Storage-100920511585572/

เข้าชม 281 ครั้ง

ห้องเย็น โคราช

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 14 หมู่ 2 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2755-2828-30 โทรสาร : 0-2755-2831
อีเมล์ : koratcold.mkt@gmail.com

ห้องเย็น โคราช รับฟรีสสินค้าสดและรับฝากเก็บสินค้าแช่เยือกแข็งทุกชนิด ด้วยภาชนะที่สะอาดปลอดภัย และอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย โดยให้บริการรวดเร็วถูกต้อง และจัดการดูแลสินค้าของลูกค้าเป็นอย่างดี พร้อม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการจัดการคลังสินค้าห้องเย็น และเปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันห้องเก็บสินค้าของเรามีความจุมากกว่า 7,000 ตัน และฟรีสสินค้าได้ถึง 90ตัน/วัน บนพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตร และจะมีโครงการขยายเพิ่มในอนาคต

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 399 จำนวน 17,519 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 17,519 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 399 หมู่ 5 ถนน วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ทล.290) ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30380

Tel : 082 537 5852, 044 984 117-8 Email : koratcold.mkt@gmail.com latitude : 14.886040 longitude : 101.935774
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 4,000.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีต ผนังแพลนเลท หลังคาเมทัลชีท

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กันยายน 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.50 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีต ผนังแพลนเลท หลังคาเมทัลชีท

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กันยายน 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.50 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 2,000.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีต ผนังแพลนเลท หลังคาเมทัลชีท

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กันยายน 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 4,000.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีต ผนังแพลนเลท หลังคาเมทัลชีท

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กันยายน 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 25.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 4,000.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีต ผนังแพลนเลท หลังคาเมทัลชีท

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กันยายน 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.75 ม. ยาว : 7.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.63 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 120.00
คิดเป็นความจุ : 506.30 ตัน
ความสูง : 2.38 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีต ผนังแพลนเลท หลังคาเมทัลชีท
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กันยายน 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.75 ม. ยาว : 7.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.63 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 120.00
คิดเป็นความจุ : 506.30 ตัน
ความสูง : 2.38 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีต ผนังแพลนเลท หลังคาเมทัลชีท
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กันยายน 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.75 ม. ยาว : 7.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 50.63 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 120.00
คิดเป็นความจุ : 506.30 ตัน
ความสูง : 2.38 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก พื้นเป็นคอนกรีต ผนังแพลนเลท หลังคาเมทัลชีท
กำลังการผลิต : 1.00 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 4 กันยายน 2561
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง