ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ทะเลไทย ฟู้ด

ชื่อผู้ประกอบการ : ทะเลไทย ฟู้ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-003-18052563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745554001797
อีเมล์ : RATTANAKORN_MARINE@HOTMAIL.COM

เข้าชม 275 ครั้ง

ทะเลไทย ฟู้ด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 82/92 หมู่ 6 ถนน ครองครุ-ศรีเมือง ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-414278
อีเมล์ : RATTANAKORN_MARINE@HOTMAIL.COM

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 82/92 จำนวน 4,370 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,370 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 82/92 หมู่ 6 ถนน ครองครุ-ศรีเมือง ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 034-110684 Email : RATTANAKORN_MARINE@HOTMAIL.COM latitude : 13.574598 longitude : 100.258634
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,600.00 ตัน
ความสูง : 9.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็กมุงเมทัลชีท ผนังบุด้วยไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 พฤษภาคม 2557
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,600.00 ตัน
ความสูง : 9.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็กมุงเมทัลชีท ผนังบุด้วยไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 พฤษภาคม 2557
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.90 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,170.00 ตัน
ความสูง : 9.20 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็กมุงเมทัลชีท ผนังบุด้วยไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 พฤษภาคม 2557
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง