ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-007-24062563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135556023335
อีเมล์ : nuttarin@iida-th.com
เว็บไซต์ : https://www.iida-tusho.co.jp

เข้าชม 662 ครั้ง

อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 73 หมู่ 3 หมู่บ้าน - ซอย นิคมอุสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) ถนน - ตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-136-2931, 02-136-6415-8 โทรสาร : 02-136-2932
โทรศัพท์มือถือ : 09-1429-2935
อีเมล์ : nuttarin@iida-th.com

ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ แผ่นวงจรพิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบอุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 73 จำนวน 14 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 14 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 73 หมู่ 3 หมู่บ้าน - ซอย นิคมอุสาหกรรมเอเซีย(สุวรรณภูมิ) ถนน - ตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ 10560

Tel : 02-136-2931, 02-136-6415-8 Email : latitude : 13.668324 longitude : 100.914799
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 7.98 ม. ความสูง : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.30 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 47.88 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 143.60 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14.36 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 23 เมษายน 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ