ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ติ่งฟง

ชื่อผู้ประกอบการ : ติ่งฟง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผักและผลไม้
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-001-19032563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0215561004890
อีเมล์ : dingfong@outlook.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/Dingfong-CoLtd-2385067235106070/

เข้าชม 244 ครั้ง

ติ่ง ฟง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 88/8 หมู่ 4 ตำบล ชากโดน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 21110
โทรศัพท์ : 033-650-309, 080-125-1551
อีเมล์ : dingfong@outlook.co.th

จัดเก็บทุเรียนแปรรูปแช่แข็ง

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 88/8 จำนวน 7,215 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,215 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 88/8 หมู่ 4 ตำบล ชากโดน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 21110

Tel : 033-650-309, 080-125-1551 Email : dingfong@outlook.co.th latitude : 12.72891 longitude : 101.583946
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 280.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 840.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ผนังเป็นโฟม PIR หุ้มด้วยแผ่นฉนวน PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 พฤษภาคม 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 280.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 840.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ผนังเป็นโฟม PIR หุ้มด้วยแผ่นฉนวน PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 พฤษภาคม 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 27.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 405.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,215.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ผนังเป็นโฟม PIR หุ้มด้วยแผ่นฉนวน PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 พฤษภาคม 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 27.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 405.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,215.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : ครงสร้างทำด้วยเหล็ก ผนังเป็นโฟม PIR หุ้มด้วยแผ่นฉนวน PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 พฤษภาคม 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 27.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 405.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,215.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ผนังเป็นโฟม PIR หุ้มด้วยแผ่นฉนวน PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 พฤษภาคม 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 21.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 315.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 945.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ผนังเป็นโฟม PIR หุ้มด้วยแผ่นฉนวน PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กรกฏาคม 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 21.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 315.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 945.00 ตัน
ความสูง : 9.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยเหล็ก ผนังเป็นโฟม PIR หุ้มด้วยแผ่นฉนวน PU

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กรกฏาคม 2563
ประเภทการได้มา : ซื้อ