ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ภูเก็ตแฮปปี้ฟู๊ด

ชื่อผู้ประกอบการ : ภูเก็ตแฮปปี้ฟู๊ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-004-03072563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0835561011564
อีเมล์ : phukethappyfood@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Phuket-happy-food-2149350808714519/

เข้าชม 135 ครั้ง

ภูเก็ตแฮปปี้ฟู๊ด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 144/57 หมู่ 5 ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ : 076-603965
โทรศัพท์มือถือ : 0805313605
อีเมล์ : phukethappyfood@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 144/57 จำนวน 151 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 151 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 144/57 หมู่ 5 ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110

Tel : Email : latitude : longitude :
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 7.00 ม. ยาว : 16.13 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 112.88 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 112.88 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 กันยายน 2560
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 4.27 ม. ยาว : 7.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 32.45 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 84.00
คิดเป็นความจุ : 32.45 ตัน
ความสูง : 2.60 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 32.45 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 กันยายน 2560
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 1.70 ม. ยาว : 3.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5.78 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 11.00
คิดเป็นความจุ : 5.78 ตัน
ความสูง : 2.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด : -35
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 0.70 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 กันยายน 2560
ประเภทการได้มา : ซื้อ