ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)

ชื่อผู้ประกอบการ : ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-009-11082563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105534075332
อีเมล์ : chana.wuthiprasert@michelin.com , Kanthima.suwannasri@damco.com , Anek.boonthum@damco.com , Kitti.chinnarakbamrung@damco.com
เว็บไซต์ : https://www.damco.com
Facebook : https://www.facebook.com/Damco.Thailand/?epa=SEARCH_BOX

เข้าชม 429 ครั้งดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-752-9200, 02-752-9029 , 02-752-9008 ,062-384-1514 โทรสาร : 02-670-1112
อีเมล์ : chana.wuthiprasert@michelin.com , Kanthima.suwannasri@damco.com , Anek.boonthum@damco.com , Kitti.chinnarakbamrung@damco.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 888/7 จำนวน 10,500 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 10,500 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 888/7 หมู่ 12 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 081-9135658 Email : latitude : 13.109890 longitude : 100.933706
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 31.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี