ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอช.บี.โฮลดิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : เอช.บี.โฮลดิ้ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-005-15072563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115543005481

เข้าชม 317 ครั้ง

บริษัท เอช.บี.โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 999 หมู่ 4 ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 02-7552992-3 โทรสาร : 02-7552991

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 999 จำนวน 20,926 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 20,926 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 999 หมู่ 4 ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 02-7552991-4 Email : latitude : 13.555341 longitude : 100.594925
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.50 ม. ยาว : 15.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 224.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,573.25 ตัน
ความสูง : 11.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -11 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนตรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.50 ม. ยาว : 15.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 224.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,573.25 ตัน
ความสูง : 11.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -11 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนตรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.50 ม. ยาว : 15.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 224.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00
คิดเป็นความจุ : 1,573.25 ตัน
ความสูง : 11.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.50 ม. ยาว : 21.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 472.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 3,307.50 ตัน
ความสูง : 11.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 22.50 ม. ยาว : 21.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 472.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 3,307.50 ตัน
ความสูง : 11.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.50 ม. ยาว : 29.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 623.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 4,364.50 ตัน
ความสูง : 11.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 21.50 ม. ยาว : 29.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 623.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 4,364.50 ตัน
ความสูง : 11.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยตอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.60 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 61.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 271.00
คิดเป็นความจุ : 431.20 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -30 อุณหภูมิต่ำสุด : -24
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 1.80 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 5.60 ม. ยาว : 11.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 7.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 61.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 271.00
คิดเป็นความจุ : 431.20 ตัน
ความสูง : 4.40 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -30 อุณหภูมิต่ำสุด : -24
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
กำลังการผลิต : 1.80 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 8 กันยายน 2547
ประเภทการได้มา : ซื้อ