ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อันดามัน ซีฟู้ด

ชื่อผู้ประกอบการ : อันดามัน ซีฟู้ด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-008-31082563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0855536000180
Facebook : https://www.facebook.com/AMS.Paknum/

เข้าชม 245 ครั้ง

บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 93/28 หมู่ 5 ถนน สะพานปลา ตำบล บางริ้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัด ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 077-826872 โทรสาร : 077-826873

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 592 จำนวน 24,600 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 24,600 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 592 หมู่ 2 ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 02-3870450-60 Email : nuehanartamp-food.com latitude : 13.551688 longitude : 100.592658
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,440.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 7,200.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 27.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 5,400.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 40.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 960.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00
คิดเป็นความจุ : 4,800.00 ตัน
ความสูง : 6.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 720.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 3,600.00 ตัน
ความสูง : 7.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 30.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 720.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 3,600.00 ตัน
ความสูง : 7.50 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังห้องเย็นบุด้วยแผ่นไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 9 พฤศจิกายน 2555
ประเภทการได้มา : ซื้อ