ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์

ชื่อผู้ประกอบการ : แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-010-31082563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561194487
อีเมล์ : thinnagorn@flashfulfillment.co.th.
เว็บไซต์ : https://www.flashfulfillment.co.th/

เข้าชม 661 ครั้ง

บริษัท แฟลช ฟูลฟิลล์เม้นท์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 10/9 หมู่ 16 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-049-9999
อีเมล์ : thinnagorn@flashfulfillment.co.th.

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 10/9 จำนวน 21,353 ตัน
 
เลขที่ 88/171-172 จำนวน 46,329 ตัน
 
เลขที่ 88/25 จำนวน 3,888 ตัน
 
เลขที่ 88/26 จำนวน 3,888 ตัน
 
เลขที่ 88/27 จำนวน 3,888 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 79,345 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 10/9 หมู่ 16 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-049-9999 Email : latitude : 13.650663 longitude : 100.647294
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 17.56 ม. ยาว : 39.90 ม. ความสูง : 19.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 700.64 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,101.92 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 28.02 ม. ยาว : 66.70 ม. ความสูง : 19.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,868.93 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 36.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,606.79 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.90 ม. ยาว : 28.02 ม. ความสูง : 19.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 697.70 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,093.10 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 34.20 ม. ยาว : 66.70 ม. ความสูง : 19.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,281.14 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 44.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,843.42 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 23.80 ม. ยาว : 55.50 ม. ความสูง : 19.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,320.90 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,962.70 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 13.00 ม. ยาว : 19.10 ม. ความสูง : 19.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 248.30 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 744.90 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 88/25 หมู่ 2 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 020499999 Email : latitude : 13.5952788 longitude : 100.6816671
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 27.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 18.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,296.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,888.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ระยะเวลาเช่า 3 ปี)

3 ที่ตั้งคลัง 88/26 หมู่ 2 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 020499999 Email : latitude : 13.5952788 longitude : 100.6816671
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 27.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 18.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,296.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,888.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ระยะเวลาเช่า 3 ปี)

4 ที่ตั้งคลัง 88/27 หมู่ 2 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 020499999 Email : latitude : 13.5952788 longitude : 100.6816671
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 27.00 ม. ยาว : 48.00 ม. ความสูง : 18.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,296.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,888.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ระยะเวลาเช่า 3 ปี)

5 ที่ตั้งคลัง 88/171-172 หมู่ 15 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : Email : latitude : 13.5711842 longitude : 100.7713145
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 111.00 ม. ยาว : 119.25 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 13,236.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 158.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 46,328.63 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด