ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แอล อาร์ ห้องเย็น

ชื่อผู้ประกอบการ : แอล อาร์ ห้องเย็น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารสำเร็จรูป
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-006-17082563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745561009455
อีเมล์ : P.lrcoldstorge@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/LR-Cold-Storage-104152784659814/

เข้าชม 96 ครั้ง

บริษัท แอล อาร์ ห้องเย็น จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 168/8 หมู่ 8 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 095-582-3061 , 095-247-216 โทรสาร : 034-841-225
อีเมล์ : P.lrcoldstorge@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 168/8 จำนวน 26,971 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 26,971 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง จำนวน 18 ถัง


1 ที่ตั้งคลัง 168/8 หมู่ 3 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Tel : 095-582-3061 , 095-247-216 Email : P.lrcoldstorge@gmail.com latitude : 13.5325247 longitude : 100.2819148
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.00 ม. ยาว : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 340.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 2,040.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 กันยายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 37.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 888.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00
คิดเป็นความจุ : 5,328.00 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 กันยายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 39.00 ม. ยาว : 35.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,365.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 16.00
คิดเป็นความจุ : 8,190.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 กันยายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 39.00 ม. ยาว : 48.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,872.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00
คิดเป็นความจุ : 11,232.00 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 กันยายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 432.00
คิดเป็นความจุ : 30.24 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส
กำลังการผลิต : 2.50 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 กันยายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 432.00
คิดเป็นความจุ : 30.24 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส
กำลังการผลิต : 2.50 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 29 เมษายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 30.24 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส
กำลังการผลิต : 2.50 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 กันยายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 30.24 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส
กำลังการผลิต : 2.50 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 กันยายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 30.24 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส
กำลังการผลิต : 2.50 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 กันยายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องแช่แข็ง
กว้าง : 6.00 ม. ยาว : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.42 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 72.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 432.00
คิดเป็นความจุ : 30.24 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -40 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุด้วยไอโซวอล ขนาด 14 นิ้ว หลังคาเมทัลชีส
กำลังการผลิต : 2.50 ตัน จำนวนชั่วโมง 1.00 ชม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 29 เมษายน 2562
ประเภทการได้มา : ซื้อ