ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-011-02112563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0145555001991
อีเมล์ : napajongsala@lifung.com
เว็บไซต์ : https://www.lflogistics.com/

เข้าชม 250 ครั้ง

แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 505 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนน อุดมศรยุทธ์ ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 02-6494200
อีเมล์ : https://www.lflogistics.com/

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 505 จำนวน 19,266 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 19,266 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 505 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย 1 ถนน อุดมศรยุทธ์ ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

Tel : 02-6494200 ,02-6492576 Email : latitude : 14.2113107 longitude : 100.5810493
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.20 ม. ยาว : 20.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 106.08 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 413.00
คิดเป็นความจุ : 371.28 ตัน
ความสูง : 3.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -18 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสที พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สัญญาเช่าฉบับนี้อาจต่ออายุสัญญาเช่าใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.40 ม. ยาว : 41.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 389.16 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14.00
คิดเป็นความจุ : 13,098.96 ตัน
ความสูง : 3.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : +14 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสที พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สัญญาเช่าฉบับนี้อาจต่ออายุสัญญาเช่าใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 9.40 ม. ยาว : 20.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 191.76 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 747.00
คิดเป็นความจุ : 671.16 ตัน
ความสูง : 3.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : +4 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสที พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สัญญาเช่าฉบับนี้อาจต่ออายุสัญญาเช่าใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.20 ม. ยาว : 29.89 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 155.43 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 481.00
คิดเป็นความจุ : 544.00 ตัน
ความสูง : 3.10 ม. อุณหภูมิสูงสุด : +4 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสที พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สัญญาเช่าฉบับนี้อาจต่ออายุสัญญาเช่าใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 56.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,308.70 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 4,580.45 ตัน
ความสูง : 3.90 ม. อุณหภูมิสูงสุด : +10 อุณหภูมิต่ำสุด : 0
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกันความร้อน ไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสที พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สัญญาเช่าฉบับนี้อาจต่ออายุสัญญาเช่าใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี