ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บอร์เนียว โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : บอร์เนียว โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-010-26102563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548095331
เว็บไซต์ : http://www.borneologistics.com/

เข้าชม 147 ครั้ง

บอร์เนียว โลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 216/12,13 ชั้น 8 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-2852426 โทรสาร : 02-2854403
อีเมล์ : juntra@borneologistics.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 591 จำนวน 15,072 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 15,072 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 591 หมู่ 2 ซอย หาดอัมรา ถนน ท้ายบ้าน ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 02-1080417 Email : latitude : 13.552699 longitude : 100.595730
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 80.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19.00
คิดเป็นความจุ : 9,600.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 กรกฏาคม 2563
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 38.00 ม. ยาว : 48.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,824.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00
คิดเป็นความจุ : 5,472.00 ตัน
ความสูง : 6.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -23 อุณหภูมิต่ำสุด :
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 กรกฏาคม 2563
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง