ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์

ชื่อผู้ประกอบการ : อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 01-0101-017-25092563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561029923
อีเมล์ : supranee@ealogisticslink.com
เว็บไซต์ : http://www.ealogisticslink.com/th/

เข้าชม 513 ครั้ง

อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 999 อาคารคลังสินค้า 1 ห้องเลขที่ 104-107 หมู่ 7 กม.15 หมู่บ้าน เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนน บางนา-ตราด ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 021347569
โทรศัพท์มือถือ : 0897645749
อีเมล์ : supranee@ealogisticslink.com

โทรศัพท์ 02722118

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 999 จำนวน 7,680 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,680 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 999 หมู่ 7 หมู่บ้าน อาคารคลังสินค้า 1 ห้องเลขที่ 104-107 เขตปลอดภาษีอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนน บางนา-ตราด ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02722118 Email : supranee@ealogisticslink.com latitude : 13.703916 longitude : 100.752392
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 16.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 16.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 16.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 16.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี