ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เหรียญหัวสิ่งทอ

ชื่อผู้ประกอบการ : เหรียญหัวสิ่งทอ
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-018-29092563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115530000958

เข้าชม 77 ครั้ง

เหรียญหัวสิ่งทอ

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 216 หมู่ 10 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-4644085

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 216 จำนวน 53,204 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 53,204 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 216 หมู่ 10 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

Tel : 02-4644085 Email : latitude : 13.595677 longitude : 100.518631
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 25.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.10 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 525.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,102.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุชาติ พัฒนาปัญญาสัตย์ และ นายอดิศักดิ์ พัฒนาปัญญาสัตย์

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,520.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,560.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุชาติ พัฒนาปัญญาสัตย์ และ นายอดิศักดิ์ พัฒนาปัญญาสัตย์

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 21.00 ม. ยาว : 50.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.10 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,050.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,205.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุชาติ พัฒนาปัญญาสัตย์ และ นายอดิศักดิ์ พัฒนาปัญญาสัตย์

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,440.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุชาติ พัฒนาปัญญาสัตย์ และ นายอดิศักดิ์ พัฒนาปัญญาสัตย์

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 59.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 49.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 21,240.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุชาติ พัฒนาปัญญาสัตย์ และ นายอดิศักดิ์ พัฒนาปัญญาสัตย์

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 63.00 ม. ยาว : 104.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,552.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,656.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุชาติ พัฒนาปัญญาสัตย์ และ นายอดิศักดิ์ พัฒนาปัญญาสัตย์