ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-002-05042564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105551086347
อีเมล์ : support-th@berrymobile.jp
เว็บไซต์ : http://a2network.co.th/th/

เข้าชม 82 ครั้ง

เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอ็ด เอ็มควอเทียร์ ชั้น 20 ห้อง 2003 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2261 3020 โทรสาร : 0 2261 3020
อีเมล์ : support-th@berrymobile.jp

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 4 จำนวน 118 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 118 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 4 ซอย สุขุมวิท 97 ถนน สุขมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260

Tel : 0 2130 0877 Email : cloudroom@a2network.jp latitude : 13.6970328 longitude : 100.6056345
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 18.00 ม. ความสูง : 2.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 144.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 403.20 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28.80 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 144.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก นางสาวสิราธร กลิ่นดอกไม้

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 14.00 ม. ความสูง : 2.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 112.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 313.60 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22.40 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 112.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก นางสาวสิราธร กลิ่นดอกไม้

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 14.00 ม. ความสูง : 2.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 112.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 313.60 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22.40 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 112.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก นางสาวสิราธร กลิ่นดอกไม้

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 14.00 ม. ความสูง : 2.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 112.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 313.60 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22.40 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 112.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก นางสาวสิราธร กลิ่นดอกไม้

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 8.00 ม. ยาว : 14.00 ม. ความสูง : 2.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.20 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 112.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 313.60 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22.40 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 112.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก นางสาวสิราธร กลิ่นดอกไม้