ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม)

ชื่อผู้ประกอบการ : ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : พืชผัก ผลไม้ อาหารทะเล เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-001-05042564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105536120467
อีเมล์ : purchase2219@foodproject.co.th
เว็บไซต์ : www.foodproject.co.th

เข้าชม 131 ครั้ง

ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/1 ถนน วงแหวนอุตสาหกรรม แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 027708888
อีเมล์ : purchase2219@foodproject.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 288 จำนวน 3,143 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,143 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 288 หมู่ 5 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110

Tel : 076617420 Email : cs-phuket@foodproject.co.th latitude : 428235.03 longitude : 882474.12
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.55 ม. ยาว : 17.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 112.01 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 560.05 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : 5
โครงสร้างห้องเย็น : ตอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 5.35 ม. ยาว : 7.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 38.25 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 382.00
คิดเป็นความจุ : 191.25 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : 5
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.85 ม. ยาว : 26.95 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 346.31 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 3.00
คิดเป็นความจุ : 1,731.55 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : 5
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 6.30 ม. ยาว : 20.95 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 131.98 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00
คิดเป็นความจุ : 659.90 ตัน
ความสูง : 10.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 0 อุณหภูมิต่ำสุด : 5
โครงสร้างห้องเย็น : คอนกรีตเสริมเหล็ก

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ