ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์

ชื่อผู้ประกอบการ : เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-003-28042564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115564003488

เข้าชม 683 ครั้ง

เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 595/19 หมู่ 4 ซอย TIP9 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 080-858-3848

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 595/19 จำนวน 18,900 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 18,900 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 595/19 หมู่ 4 ซอย TIP9 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280

Tel : 080-858-3840 Email : latitude : 13.5090961 longitude : 100.6891340
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 63.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,780.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด

1. บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ทำสัญญาเช่ากับ บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด ทำสัญญาให้เช่าช่วงกับ บริษัท เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์ จำกัด