ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อผู้ประกอบการ : ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-002-26042564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105534055331

เข้าชม 142 ครั้ง

ฮาวี ลอจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 363 หมู่ 17 ถนน บางนา-ตราด กม.23 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-023-8989 ต่อ 560

ความจุจำแนกตามที่ตั้งห้องเย็น

 
เลขที่ 989 จำนวน 67,606 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 67,606 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 989 หมู่ 15 ถนน เคหะบางพลี ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-023-8989 Email : latitude : 13.5711096 longitude : 100.7743253
ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 31.55 ม. ยาว : 44.25 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,396.09 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 4,886.31 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 33.22 ม. ยาว : 36.08 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,198.58 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00
คิดเป็นความจุ : 4,195.03 ตัน
ความสูง : 12.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 25 อุณหภูมิต่ำสุด : 20
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 23.54 ม. ยาว : 31.79 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 748.34 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 2,619.19 ตัน
ความสูง : 12.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 25 อุณหภูมิต่ำสุด : 20
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 12.02 ม. ยาว : 31.73 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 381.39 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,334.87 ตัน
ความสูง : 12.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 25 อุณหภูมิต่ำสุด : 20
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 18.11 ม. ยาว : 31.77 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 575.35 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 2,013.73 ตัน
ความสูง : 12.80 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 18 อุณหภูมิต่ำสุด : 16
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 31.55 ม. ยาว : 45.41 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,432.69 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 5,014.41 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 31.55 ม. ยาว : 43.56 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,374.32 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 16.00
คิดเป็นความจุ : 4,810.12 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 32.90 ม. ยาว : 111.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 10.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,658.48 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 124.00
คิดเป็นความจุ : 36,584.80 ตัน
ความสูง : 34.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -20 อุณหภูมิต่ำสุด : -18
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 16.95 ม. ยาว : 6.72 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 113.90 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 569.00
คิดเป็นความจุ : 398.65 ตัน
ความสูง : 5.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : -25 อุณหภูมิต่ำสุด : -25
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 17.30 ม. ยาว : 26.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 463.64 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00
คิดเป็นความจุ : 1,622.74 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 4 อุณหภูมิต่ำสุด : 1
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 14.62 ม. ยาว : 26.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 391.82 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ
คิดเป็นความจุ : 1,371.37 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 4 อุณหภูมิต่ำสุด : 1
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 13.84 ม. ยาว : 29.15 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 403.44 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,412.04 ตัน
ความสูง : 12.00 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 4 อุณหภูมิต่ำสุด : 1
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582

ประเภท : ห้องเย็น
กว้าง : 11.55 ม. ยาว : 33.22 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 383.69 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00
คิดเป็นความจุ : 1,342.91 ตัน
ความสูง : 12.30 ม. อุณหภูมิสูงสุด : 25 อุณหภูมิต่ำสุด : 20
โครงสร้างห้องเย็น : โครงสร้างทำด้วยคอนกรึตเสริมเหล็กและเมทัลชีท ผนังบุด้วยแผ่นฉนวนไอโซวอลล์

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซต จำกัด ยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานและสถานที่เก็บสินค้า ระยะเวลาจะเริ่มจากวันเริ้่มต้น จนถึง 31 ตุลาคม 2582