ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อิน ฟรีซ ปัตตานี 2020

ชื่อผู้ประกอบการ : อิน ฟรีซ ปัตตานี 2020
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-004-12072564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0945563000283
อีเมล์ : infreeze.pn2020@gmail.com

เข้าชม 467 ครั้ง

อิน ฟรีซ ปัตตานี 2020

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 371 หมู่ 8 ตำบล บานา อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000

โทรศัพท์มือถือ : 097 073 8489
อีเมล์ : infreeze.pn2020@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 371 จำนวน 865 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 865 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 371 หมู่ 8 ตำบล บานา อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานี 94000

Tel : Email : infreeze.pn2020@gmail.com latitude : 6.8670817 longitude : 101.2375993
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 13.00 ม. ความสูง : 2.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 65.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 156.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 65.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 65.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 5.00 ม. ยาว : 16.00 ม. ความสูง : 4.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 80.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 352.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 80.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 80.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 16.00 ม. ความสูง : 4.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 240.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 240.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 16.00 ม. ความสูง : 4.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 240.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 240.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 15.00 ม. ยาว : 16.00 ม. ความสูง : 4.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 240.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 240.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสุรวิช ศรีใจพระเจริญ