ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เหวยหมิง โลจิสติกส์ แอนด์ ชิปปิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : เหวยหมิง โลจิสติกส์ แอนด์ ชิปปิ้ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ :
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-007-02112564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105552066951
เว็บไซต์ : www.weiming.com

เข้าชม 337 ครั้ง

เหวยหมิง โลจิสติกส์ แอนด์ ชิปปิ้ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 90 อาคารซีดัลเบิ้ลยูทาวเวอร์ อาคารบี ชั้น 25 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0 2168 3205 โทรสาร : 0 2168 3274

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 55/9-11 จำนวน 4,772 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 4,772 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 55/9-11 ซอย วัดคลองปลัดเปรียง ถนน บางนา-ตราด กม. 5.5 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : Email : latitude : 13.6523876 longitude : 100.6593223
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 33.14 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 5.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,386.08 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,772.16 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าอาคารเลขที่ 55/9-10 เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
เช่าอาคารเลขที่ 55/11 เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
โดยเช่าจาก บริษัท โชติชัยวรกุล จำกัด