ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

บางไทร ฟอร์ เร้นท์

ชื่อผู้ประกอบการ : บางไทร ฟอร์ เร้นท์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-008-04112564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0145558001231
อีเมล์ : bangsaifr@gmail.com

เข้าชม 201 ครั้ง

บางไทร ฟอร์ เร้นท์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 1 ตำบล ช้างใหญ่ อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13290
โทรศัพท์ : 0 3536 6899 โทรสาร : 0 3536 6900
อีเมล์ : bangsaifr@gmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 99/9 จำนวน 53,580 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 53,580 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 99/9 หมู่ 1 ตำบล ช้างใหญ่ อำเภอ บางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13290

Tel : 0 3536 6899 Email : ิbangsaifr@gmail.com latitude : 14.176623 longitude : 100.510853
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 115.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,645.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 31.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,580.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 26 กุมภาพันธ์ 2556
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 36.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก บริษัท เทพาพร จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 36.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 2 มีนาคม 2560
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 95.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 57.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 19,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 3 กันยายน 2557
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง