ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เคเอ็นเอส โลจิสติกส์ เซอร์วิส

ชื่อผู้ประกอบการ : เคเอ็นเอส โลจิสติกส์ เซอร์วิส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-010-25112564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135562000490

เข้าชม 245 ครั้ง

เคเอ็นเอส โลจิสติกส์ เซอร์วิส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 223 หมู่ 5 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0 2501 1364

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 223 จำนวน 6,245 ตัน
 
เลขที่ 229 จำนวน 50,544 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 56,789 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 223 หมู่ 5 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

Tel : 0 2501 1364 Email : latitude : 13.983972 longitude : 100.563264
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 39.60 ม. ยาว : 52.57 ม. ความสูง : 8.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,081.77 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 18.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,245.31 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : -0.23 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 229 หมู่ 5 ถนน ติวานนท์ ตำบล บางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

Tel : 0 2501 1364 Email : latitude : 13.985550 longitude : 100.563257
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 81.00 ม. ยาว : 208.00 ม. ความสูง : 23.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 16,848.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 387.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,544.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 16.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่าจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด