ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-009-09112564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105538034711
อีเมล์ : sales@nipponexpress-necl.co.th
เว็บไซต์ : https://www.nipponexpress-necl.co.th/index-th.html

เข้าชม 327 ครั้ง

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 52 ชั้น 12 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-238-1370

ผู้ให้เช่า บริษัท ธนิยะ จำกัด กำหนดระยะเวลาการเช่าสำนักงาน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 48/43-46 จำนวน 8,246 ตัน
 
เลขที่ 88/14-15 จำนวน 13,500 ตัน
 
เลขที่ 88/18 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 89/11 จำนวน 6,750 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 35,246 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 88/14-15 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 038-134-374-8 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,500.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 45.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

2 ที่ตั้งคลัง 88/18 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 038-134-374-8 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

3 ที่ตั้งคลัง 89/11 หมู่ 5 ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180

Tel : 038-134-316 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด

4 ที่ตั้งคลัง 48/43-46 ซอย พหลโยธิน 47 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-529-5100-4 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 133.00 ม. ยาว : 31.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,123.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 32.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,246.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด