ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซาโต-โชจิ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : ซาโต-โชจิ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-005-02022565
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105550037288
เว็บไซต์ : https://www.satoshoji.co.jp/en/index.html

เข้าชม 106 ครั้ง

ซาโต-โชจิ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2406-7 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-6595784 โทรสาร : 02-6595790

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 893 จำนวน 14,680 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 14,680 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 893 หมู่ 7 ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

Tel : 037-218835 Email : latitude : 13.89912945 longitude : 101.5577178
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 26.40 ม. ยาว : 30.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 792.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,960.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 ตุลาคม 2561
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 53.60 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,144.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,720.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 12 ตุลาคม 2561
ประเภทการได้มา : ซื้อ