ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : อื่นๆ (ไม่ระบุ)
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-006-21022565
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105561146318
เว็บไซต์ : www.Best-inc.co.th

เข้าชม 166 ครั้ง

เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 825 อาคารไพโรจน์กิจจา ขั้น 12A แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 02 1088000
อีเมล์ : pornsiri.r@best-inc.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 188/9-11 จำนวน 14,921 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 14,921 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 188/9-11 หมู่ 7 ซอย วัดศรีวารีน้อย ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02 1088000 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 118.42 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,973.64 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 59.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,920.92 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ดีซีเค แลนด์ จำกัด