ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

พีเอ็ม เรียลตี้ แมเนจเม้นท์

ชื่อผู้ประกอบการ : พีเอ็ม เรียลตี้ แมเนจเม้นท์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-003-26012565
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105548093168

เข้าชม 108 ครั้ง

พีเอ็ม เรียลตี้ แมเนจเม้นท์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-123-3886 โทรสาร : 02-1233874-5

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 9 จำนวน 9,765 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 9,765 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง จำนวน 2 ถัง


1 ที่ตั้งคลัง 9 ถนน เมืองใหม่มาบตาพุด สาย2 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 086-894-5889 Email : latitude : 12.733847 longitude : 101.125930
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 108.50 ม. ความสูง : 16.02 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,255.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 52.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,765.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 19 กรกฏาคม 2548
ประเภทการได้มา : ซื้อ