ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ซี.เอ็ม. คลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ซี.เอ็ม. คลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 4/2530
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105530023559

เข้าชม 169 ครั้ง

ซี.เอ็ม. คลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 2439 ถนน ริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ แขวง พระโขนง เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2249 6222 0 2494-979 โทรสาร : -