ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ธีรชัยคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ธีรชัยคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-039-15122560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105519002761

เข้าชม 336 ครั้ง

ธีรชัยคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 239 หมู่ 11 หมู่บ้าน - ซอย กำนันเจิม ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0 2425 8989 ต่อ 123 (คุณยุ้ย, คุณเสาวลักษณ์) โทรสาร : (02) 425 0707 02 425 0486
อีเมล์ : sale@teerachai.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 297 จำนวน 1,803 ตัน
 
เลขที่ 327 จำนวน 3,822 ตัน
 
เลขที่ 332 จำนวน 1,080 ตัน
 
เลขที่ 5 จำนวน 8,156 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 14,861 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 297 หมู่ 2 ซอย กำนันเจิม ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

Tel : 02 425-0708 02 425 8989 Email : latitude : 13.585042 longitude : 100.544383
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 23.00 ม. ยาว : 10.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 230.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 216.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 10.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 120.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 180.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นางสาวเครือวัลย์ สุธีรชัย

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 10.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 350.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 525.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นางสาวเครือวัลย์ สุธีรชัย

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 19.00 ม. ยาว : 15.60 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 296.40 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 380.25 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นางสาวเครือวัลย์ สุธีรชัย

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 18.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 180.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 502.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นางสาวเครือวัลย์ สุธีรชัย

2 ที่ตั้งคลัง 332 หมู่ 2 ซอย กำนันเจิม ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

Tel : 024258989 Email : latitude : N 13.59452 longitude : E 100.560201
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 10.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 360.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 2.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,080.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 360.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 มีนาคม 2558
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการโดยการก่อสร้าง

3 ที่ตั้งคลัง 5 หมู่ 10 ถนน เพชรหึงส์ ตำบล ทรงคนอง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130

Tel : 028184455 Email : soopanava1967@yahoo.com latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.10 ม. ยาว : 72.25 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,174.72 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 5.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,718.78 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภนาวา

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.10 ม. ยาว : 72.25 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,174.72 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,436.80 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภนาวา

4 ที่ตั้งคลัง 327 หมู่ 2 ซอย กำนันเจิม ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

Tel : 02-4258999 Email : latitude : 13.59459 longitude : 100.56049
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 26.00 ม. ความสูง : 27.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,092.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 29.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,822.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นางสาวเครือวัลย์ สุธีรชัย

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๙-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์