ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยรวมทุนคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยรวมทุนคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-016-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105519009073

เข้าชม 289 ครั้ง

ไทยรวมทุนคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 794 หมู่บ้าน อาคารไทยรวมทุน ชั้น4 ถนน กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (02) 282-2022 โทรสาร : (02) 281-2494
อีเมล์ : suthep@trrsugar.com

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๑๔-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์