ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ไทยรวมทุนคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : ไทยรวมทุนคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-016-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105519009073

เข้าชม 1,474 ครั้ง

ไทยรวมทุนคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 794 หมู่บ้าน อาคารไทยรวมทุน ชั้น4 ถนน กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : (02) 282-2022 โทรสาร : (02) 281-2494
โทรศัพท์มือถือ : 094 331 9291
อีเมล์ : suthep@trrsugar.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 142 จำนวน 97,055 ตัน
 
เลขที่ 38/8 จำนวน 75,038 ตัน
 
เลขที่ 82 จำนวน 100,008 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 272,102 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 82 หมู่ 2 ซอย วัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290

Tel : 02-425 8702 , 02- 425 8533 Email : latitude : 13.608810 longitude : 100.576187
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 12.75 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.47 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 68.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 29,538.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 11 มิถุนายน 2531
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 12.75 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,050.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 51.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,490.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 11 มิถุนายน 2531
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 12.75 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,050.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 51.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,490.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 11 มิถุนายน 2531
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 12.75 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,050.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 51.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,490.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 11 มิถุนายน 2531
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 38/8 หมู่ 7 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล โพสะ อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง 14000

Tel : (035)615 993 Email : CHATKRITTRRSUGAR@GMAIL.COM latitude : 14.564248 longitude : 100.450221
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 108.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.40 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 129.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 34,992.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 108.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.18 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 129.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 40,046.40 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 6.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 30 พฤษภาคม 2546
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

3 ที่ตั้งคลัง 142 หมู่ 9 ถนน อยุธยา-อ่างทอง (309) ตำบล บ้านกุ่ม อำเภอ บางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13250

Tel : 0 3533 3755 Email : trt.ayutthaya@gmail.com latitude : 14.427445 longitude : 100.494537
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.52 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,560.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 33.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,011.20 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2554
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 57.50 ม. ยาว : 232.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 6.60 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 13,340.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 193.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 88,044.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 13.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 7 มกราคม 2554
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๑๔-๐๕/๐๙/๒๕๕๔
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์