ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-022-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0745542000634

เข้าชม 410 ครั้ง

เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 139 หมู่ 1 ถนน พระรามที่ 2 ตำบล บางน้ำจืด อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 2415 4198,0 3442 2375 โทรสาร : 0 3442 2375
อีเมล์ : wuthisak@smc.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 213/4-6 จำนวน 34,506 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 34,506 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 213/4-6 หมู่ - ถนน ห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150

Tel : 0 3860 6044-49 Email : - latitude : 12.755417 longitude : 101.128993
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 63.90 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 5.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,751.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,253.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 63.90 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,751.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 57.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,253.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง