ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-018-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105521016481

เข้าชม 289 ครั้ง

เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 223/21/22 หมู่บ้าน อาคารคันทรี ทาวเวอร์ ชั้นที่9 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2753-4171-6 โทรสาร : 0-2753-4170
อีเมล์ : scsc_ltd@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 113/12 จำนวน 16,500 ตัน
 
เลขที่ 113/14 จำนวน 0 ตัน
 
เลขที่ 113/15 จำนวน 0 ตัน
 
เลขที่ 113/15-16 จำนวน 16,500 ตัน
 
เลขที่ 113/18 จำนวน 0 ตัน
 
เลขที่ 113/19 จำนวน 13,200 ตัน
 
เลขที่ 113/21 จำนวน 0 ตัน
 
เลขที่ 113/25 จำนวน 15,300 ตัน
 
เลขที่ 113/26 จำนวน 16,500 ตัน
 
เลขที่ 113/27 จำนวน 0 ตัน
 
เลขที่ 113/28-29 จำนวน 24,480 ตัน
 
เลขที่ 113/33 จำนวน 12,240 ตัน
 
เลขที่ 113/34 จำนวน 11,520 ตัน
 
เลขที่ 113/48 จำนวน 28,800 ตัน
 
เลขที่ 113/49 จำนวน 3,888 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 158,928 ตัน

ที่ตั้งคลัง 113/28-29 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3835 1022 Email : latitude : 13|7|46|4 longitude : 100|54|26|4
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 10.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,120.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 63,648.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,480.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 พฤศจิกายน 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

โครงสร้างมั่นคง ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ตั้งคลัง 113/15-16 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท กม. 123 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038 351 022 Email : latitude : 10|7|53|3 longitude : 100|54|30|0
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 33.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19,800.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3,300.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ที่ตั้งคลัง 113/12 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท (กม.123) ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038 351 022 Email : latitude : 13|7|49|4 longitude : 100|54|26|7
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 33.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 4.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14,850.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม

ที่ตั้งคลัง 113/26 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท กม 123 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038 351 022 Email : latitude : 13|7|49|4 longitude : 100|54|26|7
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 33.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 4.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14,850.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/25 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท กม. 123 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038 351 022 Email : latitude : 13|7|49|4 longitude : 100|54|26|7
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 4.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,060.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13,770.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,300.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/19 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท กม. 123 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038 351 022 Email : latitude : 13|7|53|3 longitude : 100|54|30|0
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 4.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14,850.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/33 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท กม. 123 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038 351 022 Email : latitude : 37|7|53|3 longitude : 100|54|30|0
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 4.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,060.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 13,770.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,240.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3,060.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน

ที่ตั้งคลัง 113/34 หมู่ 1 หมู่บ้าน ถ.สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038351022 Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 96.00 ม. ความสูง : 4.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 4.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,880.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12,960.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 11,520.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2,880.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน

ที่ตั้งคลัง 113/48 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3835 1049 Email : latitude : 13.128922 longitude : 100.906608
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 96.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,760.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 80,640.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 เมษายน 2557
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้ง 20 เม.ย. 57

ที่ตั้งคลัง 113/49 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3835 1022 Email : latitude : 13.12807 longitude : 100.90151
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 54.00 ม. ความสูง : 8.66 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,296.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 11,223.36 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,888.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1,296.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/27 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : ไม่ระบุ ม. ยาว : ไม่ระบุ ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/26 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : ไม่ระบุ ม. ยาว : ไม่ระบุ ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/21 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : ไม่ระบุ ม. ยาว : ไม่ระบุ ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/18 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : Email : latitude : ||| longitude : |||
ที่ตั้งคลัง 113/18 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : ไม่ระบุ ม. ยาว : ไม่ระบุ ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3,300.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/15 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : ไม่ระบุ ม. ยาว : ไม่ระบุ ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3,300.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/14 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : ไม่ระบุ ม. ยาว : ไม่ระบุ ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,300.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 3,300.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด

ที่ตั้งคลัง 113/34 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : ไม่ระบุ ม. ยาว : ไม่ระบุ ม. ความสูง : ไม่ระบุ ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : ไม่ระบุ ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,520.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : ไม่ระบุ ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2,520.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด