ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-018-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105521016481

เข้าชม 297 ครั้ง

เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 223/21/22 หมู่บ้าน อาคารคันทรี ทาวเวอร์ ชั้นที่9 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2753-4171-6 โทรสาร : 0-2753-4170
อีเมล์ : scsc_ltd@hotmail.com