ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ อุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-018-26072560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105521016481
อีเมล์ : chatchawan@siamcsp.com

เข้าชม 438 ครั้ง

เดชอุดมเทอร์มิเนิ้ลและคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 223/21/22 หมู่บ้าน อาคารคันทรี ทาวเวอร์ ชั้นที่9 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2753-4171-6 โทรสาร : 0-2753-4170
อีเมล์ : scsc_ltd@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 113/28-29 จำนวน 66,000 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 66,000 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 113/28-29 หมู่ 1 ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 0 3835 1022 Email : latitude : 13|7|46|4 longitude : 100|54|26|4
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 66.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 33,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 66.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 33,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 25 พฤศจิกายน 2553
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

โครงสร้างมั่นคง ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก