ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-027-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105536071130
เว็บไซต์ : http://bbwnavanakorn.onclouds365.com

เข้าชม 283 ครั้ง

เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 3/2-4 หมู่ 3 ถนน กิ่งแก้ว (บางนา-ตราด กม.12) ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (02) 294-4811-3,7501531-5 โทรสาร : 02 750 1530
โทรศัพท์มือถือ : 086-340-7567
อีเมล์ : bestgroup@bestbonded.com;pimyada@bestbonded.com

พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า

อัตราค่าบริการ : 1.00 บาท
ให้บริการตรวจปล่อยสินค้า


ประกันภัย

อัตราค่าบริการ : บาท


วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๖-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์