ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-027-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105536071130
เว็บไซต์ : http://bbwnavanakorn.onclouds365.com

เข้าชม 484 ครั้ง

เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 3/2-4 หมู่ 3 ถนน กิ่งแก้ว (บางนา-ตราด กม.12) ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (02) 294-4811-3,7501531-5 โทรสาร : 02 750 1530
โทรศัพท์มือถือ : 086-340-7567
อีเมล์ : bestgroup@bestbonded.com;pimyada@bestbonded.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 14/2-9 จำนวน 146,124 ตัน
 
เลขที่ 3/2-4 จำนวน 129,600 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 275,724 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 3/2-4 หมู่ 3 ถนน กิ่งแก้ว (บางนา-ตราด กม. 12) ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 0-2750-1531-5,0-2750-2707 Email : latitude : 13.678322 longitude : 100.736088
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 160.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 67.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 40,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 กรกฏาคม 2554
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 90.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 กรกฏาคม 2554
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 66.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,920.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 39,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 27 กรกฏาคม 2554
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

2 ที่ตั้งคลัง 14/2-9 หมู่ 8 ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13180

Tel : 035387908 Email : latitude : 14.162272 longitude : 100.614326
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 66.00 ม. ยาว : 216.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 14,256.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 42,768.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสิทธิพล เจริญขจรกุล

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 66.00 ม. ยาว : 270.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 17,820.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 53,460.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสิทธิพล เจริญขจรกุล

ยินยอมให้ใช้สถานที่

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 77.00 ม. ยาว : 216.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 16,632.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 49,896.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสิทธิพล เจริญขจรกุล

ยินยอมให้ใช้สถานที่

พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า

อัตราค่าบริการ : 1.00 บาท
ให้บริการตรวจปล่อยสินค้า


ประกันภัย

อัตราค่าบริการ : บาท


วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๖-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์