ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์

ชื่อผู้ประกอบการ : เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-027-28082560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105536071130
เว็บไซต์ : http://bbwnavanakorn.onclouds365.com

เข้าชม 416 ครั้ง

เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 3/2-4 หมู่ 3 ถนน กิ่งแก้ว (บางนา-ตราด กม.12) ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (02) 294-4811-3,7501531-5 โทรสาร : 02 750 1530
โทรศัพท์มือถือ : 086-340-7567
อีเมล์ : bestgroup@bestbonded.com;pimyada@bestbonded.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 3/10 จำนวน 72,000 ตัน
 
เลขที่ 3/2-4 จำนวน 22,502 ตัน
 
เลขที่ 3/7-9 จำนวน 33,765 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 128,267 ตัน

ที่ตั้งคลัง 3/2-4 หมู่ 3 ถนน กิ่งแก้ว (บางนา-ตราด กม. 12) ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 0-2750-1531-5,0-2750-2707 Email : latitude : 13.678322 longitude : 100.736088
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 90.00 ม. ยาว : 83.34 ม. ความสูง : 7,500.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,500.60 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22,501.80 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ที่ตั้งคลัง 3/7-9 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : (02) 7501531-5 Email : latitude : 13.678322 longitude : 100.736088
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 100.00 ม. ยาว : 112.55 ม. ความสูง : 11,255.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,255.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 33,765.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ที่ตั้งคลัง 3/10 ถนน กิ่งแก้ว ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02 7501530 02 750 2974 Email : latitude : 13.678322 longitude : 100.736088
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 200.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 24,000.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 24,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 72,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ :
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

พิธีการศุลกากร การตรวจปล่อยสินค้า

อัตราค่าบริการ : 1.00 บาท
ให้บริการตรวจปล่อยสินค้า


ประกันภัย

อัตราค่าบริการ : บาท


วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๖-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์