ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แหลมฉบังคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : แหลมฉบังคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2540
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205539003584

เข้าชม 501 ครั้ง

แหลมฉบังคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 300 หมู่ 1 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-480-444 โทรสาร : 038-480-505
โทรศัพท์มือถือ : 08 1489 0768