ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แหลมฉบังคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : แหลมฉบังคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : ที่เก็บทั่วไป - ผู้ประกอบการเอกชน
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2540
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205539003584

เข้าชม 187 ครั้ง

แหลมฉบังคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 300 หมู่ 1 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-480-444 โทรสาร : 038-480-505
โทรศัพท์มือถือ : 08 1489 0768

บริษัทมีความประสงค์เลิกประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เนื่องจากบริษัท หยุดให้บริการรับฝากสินค้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 จนถึงปัจจุบัน

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 310 จำนวน 3,240 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 3,240 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 310 หมู่ 1 ตำบล บึง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038 480 097 Email : latitude : 13.064292 longitude : 101.009513
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 30.86 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,080.10 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 8.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,240.30 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง