ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

มหชนคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : มหชนคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 86/2520
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105520010551

เข้าชม 251 ครั้ง

มหชนคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 78 หมู่บ้าน อาคารเกียรตินาคิน ชั้น 10 ซอย กัปตันบุช ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-234-2740-3 02 233 6460-9 โทรสาร : 02 234 5990
โทรศัพท์มือถือ : 081 907 4028
อีเมล์ : chaiwat@chod.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 78 จำนวน 1,400 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 1,400 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 78 ซอย กัปตันบุช ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500

Tel : 0 2234 2740-3, 0 2233 6460-9 ต่อ 2701 Email : latitude : 13.727064 longitude : 100.527736
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 25.00 ม. ความสูง : 5.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 350.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 700.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท รวมวรรธนะ จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 14.00 ม. ยาว : 25.00 ม. ความสูง : 5.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 350.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 700.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท รวมวรรธนะ จำกัด

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง