ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-010-26032561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105553151677
เว็บไซต์ : www.kwe.co.th

เข้าชม 842 ครั้ง

คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99 ถนน รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-7925999, 02-5153888 โทรสาร : 02-5115720-8
อีเมล์ : lill.pongsitthichai@ao.kwe.com;phonnapha.suphaphon@ao.kwe.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 102/3 จำนวน 20,100 ตัน
 
เลขที่ 102/4 จำนวน 13,104 ตัน
 
เลขที่ 121/5 จำนวน 7,920 ตัน
 
เลขที่ 121/6 จำนวน 2,652 ตัน
 
เลขที่ 141/18 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 141/19 จำนวน 8,100 ตัน
 
เลขที่ 141/20 จำนวน 4,212 ตัน
 
เลขที่ 158/42 จำนวน 8,100 ตัน
 
เลขที่ 158/43 จำนวน 8,100 ตัน
 
เลขที่ 2/6 จำนวน 2,800 ตัน
 
เลขที่ 2/7 จำนวน 5,200 ตัน
 
เลขที่ 2/8 จำนวน 6,000 ตัน
 
เลขที่ 320/13 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 41/16 จำนวน 3,024 ตัน
 
เลขที่ 48/19 จำนวน 9,600 ตัน
 
เลขที่ 48/22 จำนวน 2,639 ตัน
 
เลขที่ 48/47 จำนวน 2,639 ตัน
 
เลขที่ 48/83-84 จำนวน 7,680 ตัน
 
เลขที่ 48/97 จำนวน 14,580 ตัน
 
เลขที่ 48/98 จำนวน 14,580 ตัน
 
เลขที่ 48/99 จำนวน 14,580 ตัน
 
เลขที่ 6/2 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 6/3 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 75 จำนวน 53,420 ตัน
 
เลขที่ 888/227 จำนวน 2,808 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 257,738 ตัน

ที่ตั้งคลัง 888/227 ซอย ยิ่งเจริญ ถนน บางพลี-ตำหรุ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
Tel : 02-1747144-5
Email :
latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 960.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,808.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2553
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ที่ตั้งคลัง 102/3 หมู่ 2 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
Tel : 02 708 3898 02 708 9270
Email :
latitude : 13|33|51|48 longitude : 100|48|56|16
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 65.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 780.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,900.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทูไทเกอร์ พร็อพ จำกัด

ที่ตั้งคลัง 48/19 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
Tel : 02-909-1801
Email :
latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.00 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 4.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,200.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งคลัง 48/99 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
Tel : 02-909-1801
Email :
latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 7.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 34.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,580.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งคลัง 48/98 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
Tel : 02-9091801
Email :
latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 7.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 34.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,580.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งคลัง 48/97 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
Tel : 02-909-1801
Email :
latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 7.10 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 34.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,580.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งคลัง 102/3 หมู่ 2 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 72.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 43,200.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอ็ม เอส สหกิจ วิศวการ จำกัด

ที่ตั้งคลัง 102/4 หมู่ 2 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 52.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,368.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 52.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,104.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทูไทเกอร์ พร็อพ จำกัด

ที่ตั้งคลัง 141/18 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

ที่ตั้งคลัง 141/19 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,700.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 27,000.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2,700.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คินเทซึ ขอแจ้งเพิ่มคลังสินค้าโดยรับการโอนสิทธิครอบครองจาก บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ

ที่ตั้งคลัง 141/20 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 39.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,404.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 14,040.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,212.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1,404.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คินเทซึ ขอแจ้งเพิ่มคลังสินค้าโดยรับการโอนสิทธิ ครอบครองจาก บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ

ที่ตั้งคลัง 320/13 หมู่ 4 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คินเทซึ ขอแจ้งเพิ่มคลังสินค้าโดยรับโอนสิทธิครอบครองจาก บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ

ที่ตั้งคลัง 41/16 หมู่ 8 ถนน สาย 331 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 42.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,008.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,024.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการ

ที่ตั้งคลัง 158/43 หมู่ 5 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 27.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการ

ที่ตั้งคลัง 75 หมู่ 11 หมู่บ้าน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนน 304 ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 84.00 ม. ยาว : 106.87 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,977.08 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 86.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 26,069.40 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : 8.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ์เปรส (ประเทศไทย) จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 66.00 ม. ยาว : 138.14 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,116.98 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,350.94 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ์เปรส (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้งคลัง 48/22 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 37.70 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,319.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,639.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศรีรัชดาบรรจุภัณฑ์

ที่ตั้งคลัง 48/47 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 35.00 ม. ยาว : 37.70 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,319.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,639.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศรีรัชดาบรรจุภัณฑ์

ที่ตั้งคลัง 2/8 หมู่ 5 ซอย โรจนะ A 3 ถนน สายเอเชีย ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel : 035-719609
Email : nattarat.luadlai@kwe.com
latitude : 14.32368 longitude : 100.64131
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ที่ตั้งคลัง 2/7 หมู่ 5 ซอย โรจนะ A 3 ถนน สายเอเชีย ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210
Tel : 035-719609
Email : nattarat.luadlai@kwe.com
latitude : 14.32368 longitude : 100.64131
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 65.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 18.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ที่ตั้งคลัง 121/5 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 720.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 31.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,920.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

ที่ตั้งคลัง 2/6 หมู่ 5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
Tel : 081-8894217
Email : nattarat.luadlai@kwe.com
latitude : 100.642372 longitude : 14.322583
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ที่ตั้งคลัง 158/42 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
Tel : 03-3006254
Email : chanudech.purikitikornkul@kwe.com
latitude : 13.12253 longitude : 100.96251
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

ที่ตั้งคลัง 6/2 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-902402
Email :
latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ที่ตั้งคลัง 6/3 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-902402
Email :
latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

ที่ตั้งคลัง 48/83-84 ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
Tel : 02-9091801
Email : sarayuth.phanphothong@kwe.com
latitude : 14.130244 longitude : 100.61148
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 80.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,840.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,680.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

ที่ตั้งคลัง 121/6 ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
Tel : 02-9091801
Email :
latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 110.50 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,326.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,652.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

ISO 9001

เลขที่ : TH 005896/B
หน่วยรับรอง : BUREAU VERITAS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด