ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-010-26032561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105553151677
เว็บไซต์ : www.kwe.co.th

เข้าชม 1,928 ครั้ง

คินเทซึ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 99 ถนน รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-7925999, 02-5153888 โทรสาร : 02-5115720-8
อีเมล์ : lill.pongsitthichai@ao.kwe.com;phonnapha.suphaphon@ao.kwe.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 102/3 จำนวน 9,000 ตัน
 
เลขที่ 102/4 จำนวน 13,104 ตัน
 
เลขที่ 121/1-4 จำนวน 5,600 ตัน
 
เลขที่ 121/5 จำนวน 1,440 ตัน
 
เลขที่ 121/6 จำนวน 2,652 ตัน
 
เลขที่ 141/18 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 158/42 จำนวน 8,100 ตัน
 
เลขที่ 158/43 จำนวน 8,100 ตัน
 
เลขที่ 173/19 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 2/6 จำนวน 2,800 ตัน
 
เลขที่ 2/7 จำนวน 5,200 ตัน
 
เลขที่ 2/8 จำนวน 6,000 ตัน
 
เลขที่ 320/13 จำนวน 6,750 ตัน
 
เลขที่ 41/16 จำนวน 3,024 ตัน
 
เลขที่ 48/19 จำนวน 9,600 ตัน
 
เลขที่ 48/22 จำนวน 2,639 ตัน
 
เลขที่ 48/47 จำนวน 2,639 ตัน
 
เลขที่ 48/83-84 จำนวน 4,940 ตัน
 
เลขที่ 48/97 จำนวน 14,580 ตัน
 
เลขที่ 48/98 จำนวน 14,580 ตัน
 
เลขที่ 48/99 จำนวน 14,580 ตัน
 
เลขที่ 6/2 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 6/3 จำนวน 16,200 ตัน
 
เลขที่ 7/460 จำนวน 12,420 ตัน
 
เลขที่ 75 จำนวน 53,420 ตัน
 
เลขที่ 888/227 จำนวน 2,808 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 249,876 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 888/227 ซอย ยิ่งเจริญ ถนน บางพลี-ตำหรุ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-1747144-5 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 40.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 960.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 7.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,808.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 20 ธันวาคม 2553
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 102/3 หมู่ 2 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02 708 3898 02 708 9270 Email : latitude : 13|33|51|48 longitude : 100|48|56|16
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 9.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทูไทเกอร์ พร็อพ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 เดือน

3 ที่ตั้งคลัง 48/19 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-909-1801 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 29.40 ม. ยาว : 100.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,940.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 9,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี

4 ที่ตั้งคลัง 48/99 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-909-1801 Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 38.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,580.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี

5 ที่ตั้งคลัง 48/98 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-9091801 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 38.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,580.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี

6 ที่ตั้งคลัง 48/97 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-909-1801 Email : latitude : ||| longitude : |||
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,896.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 38.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,580.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี

7 ที่ตั้งคลัง 102/4 หมู่ 2 ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-7089270 Email : latitude : 13.56230 longitude : 100.81515
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 52.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,368.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 52.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,104.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ทูไทเกอร์ พร็อพ จำกัด

8 ที่ตั้งคลัง 141/18 หมู่ 7 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-950437-41 Email : latitude : 13.031228 longitude : 101.142.808
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

9 ที่ตั้งคลัง 320/13 หมู่ 4 ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

Tel : 03-3012050-2 Email : latitude : 12.999802 longitude : 101.162733
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 50.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,750.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 22.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คินเทซึ ขอแจ้งเพิ่มคลังสินค้าโดยรับโอนสิทธิครอบครองจาก บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ

10 ที่ตั้งคลัง 41/16 หมู่ 8 ถนน สาย 331 ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 03-3006251-2 Email : latitude : 13.07461 longitude : 101.08434
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 42.00 ม. ความสูง : 6.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,008.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 6.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,024.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี 5 เดือน

11 ที่ตั้งคลัง 158/43 หมู่ 5 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 03-3006254 Email : latitude : 13.14258 longitude : 100.96204
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 27.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการ

12 ที่ตั้งคลัง 75 หมู่ 11 หมู่บ้าน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนน 304 ตำบล หัวหว้า อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

Tel : 037-629-344 Email : latitude : 13.85401 longitude : 101.52045
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 64.50 ม. ยาว : 139.50 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 8,997.75 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 86.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 26,069.40 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : 8.00 ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ์เปรส (ประเทศไทย) จำกัด

แจ้งเพิ่มคลังสินค้าเพื่อใช้ประกอบกิจการ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 66.00 ม. ยาว : 138.14 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,116.98 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 27,350.94 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ์เปรส (ประเทศไทย) จำกัด

13 ที่ตั้งคลัง 48/22 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-9091801 Email : latitude : 14.13032 longitude : 100.61009
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 22.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,639.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ศรีรัชดาบรรจุภัณฑ์

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี

14 ที่ตั้งคลัง 48/47 หมู่ 14 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-9091801 Email : latitude : 14.13032 longitude : 100.61009
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 22.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 10.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,639.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เลิศกิจ แอสเสท จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี

15 ที่ตั้งคลัง 2/8 หมู่ 5 ซอย โรจนะ A 3 ถนน สายเอเชีย ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel : 035-719609 Email : nattarat.luadlai@kwe.com latitude : 14.32368 longitude : 100.64131
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 21.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

16 ที่ตั้งคลัง 2/7 หมู่ 5 ซอย โรจนะ A 3 ถนน สายเอเชีย ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13210

Tel : 035-719609 Email : nattarat.luadlai@kwe.com latitude : 14.32368 longitude : 100.64131
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 65.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,600.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 18.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

17 ที่ตั้งคลัง 121/5 ซอย รังสิตคอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-9091801 Email : latitude : 14.13033771514 longitude : 100.61341094
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 720.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,440.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

18 ที่ตั้งคลัง 2/6 หมู่ 5 ตำบล คานหาม อำเภอ อุทัย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 081-8894217 Email : ืnattarat.luadlai@kwe.com latitude : 100.642372 longitude : 14.322583
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 7.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน

19 ที่ตั้งคลัง 158/42 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

Tel : 03-3006254 Email : chanudech.purikitikornkul@kwe.com latitude : 13.12253 longitude : 100.96251
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

20 ที่ตั้งคลัง 6/2 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 035-902402 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

21 ที่ตั้งคลัง 48/83-84 ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-9091801 Email : sarayuth.phanphothong@kwe.com latitude : 14.130244 longitude : 100.61148
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.50 ม. ยาว : 18.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 585.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 4.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,170.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

ต่อสัญญาเช่า เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 32.50 ม. ยาว : 58.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,885.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 15.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 3,770.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทยพลอิสระ จำกัด

สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

22 ที่ตั้งคลัง 121/6 ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

Tel : 02-9091801 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 12.00 ม. ยาว : 110.50 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,326.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 2,652.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี

23 ที่ตั้งคลัง 6/3 หมู่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล พยอม อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

Tel : 035-902402 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 90.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,400.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 16,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

24 ที่ตั้งคลัง 7/460 ถนน สาย 331 ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

Tel : 033-012108-9 Email : latitude : longitude :
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 69.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,070.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,210.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 69.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,070.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,210.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

25 ที่ตั้งคลัง 173/19 หมู่ 9 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 02-049961-63 Email : latitude : 667186 longitude : 1523267
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 75.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,250.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 6,750.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด

26 ที่ตั้งคลัง 121/1-4 ซอย รังสิต-คอมเพล็กซ์ ถนน พหลโยธิน กม.47 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

Tel : 02-9091801-4 Email : latitude : 14.1305 longitude : 100.6144
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 8.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 2.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,600.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำกัด

กำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี

ISO 9001

เลขที่ : TH 005896/B
หน่วยรับรอง : BUREAU VERITAS

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด