ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อ่างทองคลังสินค้า

ชื่อผู้ประกอบการ : อ่างทองคลังสินค้า
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-010-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 010553512283
อีเมล์ : kwanchai@atw.wangkanai.co.th; chueharn@hotmail.com; pornwit.wipanurat@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/pages/อ่างทองคลังสินค้า

เข้าชม 495 ครั้ง

อ่างทองคลังสินค้า

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 43 หมู่บ้าน อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : (02) 210-0878-80 โทรสาร : 02-675-8336
อีเมล์ : chueharn@hotmail.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 5 จำนวน 73,699 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 73,699 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 5 หมู่ 4 ถนน อยุธยา-อ่างทอง ตำบล บางเสด็จ อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง 14130

Tel : 02 210-0878-80 Email : latitude : 14.456733 longitude : 100.478271
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 41.65 ม. ยาว : 110.00 ม. ความสูง : 26.60 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 9.80 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,581.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 121.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 44,898.70 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 13 มิถุนายน 2537
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 15.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,760.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 86.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 28,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 21 มีนาคม 2540
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

แจ้งเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม 2540

มาตรฐานคลังสินค้า

เลขที่ : ๐๑-๐๐๓-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์