ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-008-26032561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105544007747
เว็บไซต์ : www.kerrylogistics.com

เข้าชม 849 ครั้ง

เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 89 ชั้น 2 ซอย วัดสวนพูล ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 026868999 โทรสาร : 022377619
อีเมล์ : worapong.R@kerrylogistics.com

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 500/25 จำนวน 60,773 ตัน
 
เลขที่ 719/4 จำนวน 92,965 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 153,737 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 719/4 หมู่ 1 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 038-318800 Email : latitude : 13.134273 longitude : 101.029946
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 80.00 ม. ยาว : 200.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 16,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 224.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 80,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 44.00 ม. ยาว : 58.93 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,592.92 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 25.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 12,964.60 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

2 ที่ตั้งคลัง 500/25 หมู่ 3 หมู่บ้าน เหมราชอิสเทิร์นซีบอร์ด ถนน สาย 3183 ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง 21140

Tel : 033 684 400 Email : latitude : 13.05946 longitude : 101.19173
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 111.00 ม. ยาว : 268.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 29,748.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 145.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 60,772.50 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 14 พฤศจิกายน 2556
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

ก่อสร้างเพิ่ม