ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เคอรี่ สยามซีพอร์ต

ชื่อผู้ประกอบการ : เคอรี่ สยามซีพอร์ต
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-009-26032561
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105533017118
อีเมล์ : TH.KMMT.MKT@KERRYLOGISTICS.COM
เว็บไซต์ : www.kerrysiamseaport.com

เข้าชม 503 ครั้ง

เคอรี่ สยามซีพอร์ต

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 89 หมู่บ้าน อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้อง 804 ซอย วัดสวนพูล ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2686-8999 โทรสาร : 0-2237-7618
อีเมล์ : siamsea@siamseaport.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 113/1 จำนวน 463,130 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 463,130 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 113/1 หมู่ 1 ถนน สุขุมวิท ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20230

Tel : 038-352-325 Email : latitude : 13.126281 longitude : 100.902709
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 85.00 ม. ยาว : 125.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,625.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 212.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 53,125.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 10.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 86.00 ม. ยาว : 116.00 ม. ความสูง : 14.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,976.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 139.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 49,880.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 82.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 20.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 9,840.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 196.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 49,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 9.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 70.00 ม. ยาว : 104.00 ม. ความสูง : 21.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 7,280.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 152.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 36,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 7.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 19.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.50 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 7.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,641.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 17.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,205.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 120.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 7.30 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 12,240.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 89.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 61,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 12.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 84.00 ม. ยาว : 120.00 ม. ความสูง : 6.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 10,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 65.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 50,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 10.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 88.00 ม. ยาว : 125.00 ม. ความสูง : 13.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 11,000.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 148.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 55,000.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 11.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,040.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 80.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 28.00 ม. ยาว : 168.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,704.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 56.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 23,520.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 4.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 16.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,040.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 80.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 5.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 24 มิถุนายน 2541
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

กรรมสิทธิ์ได้มาตอนจัดตั้ง