ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

น้ำแข็งบางหญ้า (2000)

ชื่อผู้ประกอบการ : น้ำแข็งบางหญ้า (2000)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ห้องเย็น
เก็บสินค้าประเภท : อาหารทะเล และ เนื้อสัตว์
ประเภทกิจการ : ห้องเย็นสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-009-29062560
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205547021715

เข้าชม 283 ครั้ง

น้ำแข็งบางหญ้า (2000)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 29/3 หมู่ 4 ถนน เอกชัย ตำบล นาดี อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034 864 271 - 4 โทรสาร : 034 864 275